Rekonštrukcia chaty

Pripravujeme rekonštrukciu chaty v Plaveckom Štvrtku