Rodinný dom v Senici

Návrh rekonštrukcie rodinného domu. 
(v súčasnosti prebieha fáza realizácie)

1.np
kuchyňa