DOM L V KOŠICIACH

Začali sa práce na stavbe domu v Košiciach.