Pomník Milady Horákovej

Zúčastnili sme sa súťaže o návrh pomníku Milady Horákovej.

Byt v Praze

ŠkolkaBystřice (nad Olší) potrebuje novú škôlku. 
Rozhodli sa, že ju napoja na existujúcu budovu školy.
Budú sa tešiť z južného slnka v zelenej záhrade.